Có 1 kết quả:

Fēng nán qū

1/1

Fēng nán qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengnan district of Tangshan city 唐山市[Tang2 shan1 shi4], Hebei