Có 1 kết quả:

Fēng yuán

1/1

Fēng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fongyuan or Fengyuan city in Taichung county 臺中縣|台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan