Có 1 kết quả:

Fēng chéng

1/1

Fēng chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengcheng county level city in Yichun 宜春, Jiangxi

Một số bài thơ có sử dụng