Có 1 kết quả:

Fēng níng

1/1

Fēng níng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengning Manchu autonomous county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei