Có 1 kết quả:

Fēng níng Mǎn zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fengning Manchu Autonomous County in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei