Có 1 kết quả:

Fēng xī lǐ

1/1

Fēng xī lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

P'unggye in Kilju county, North Hamgyeong province, the North Korean nuclear test site