Có 1 kết quả:

Fēng mǎn qū

1/1

Fēng mǎn qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengman district of Jilin city 吉林市, Jilin province