Có 1 kết quả:

Fēng zé

1/1

Fēng zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengze district of Quanzhou city 泉州市[Quan2 zhou1 shi4], Fujian