Có 1 kết quả:

Fēng xiàn

1/1

Fēng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Feng county in Xuzhou 徐州[Xu2 zhou1], Jiangsu

Một số bài thơ có sử dụng