Có 1 kết quả:

fēng měi

1/1

fēng měi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abundant and prosperous

Một số bài thơ có sử dụng