Có 1 kết quả:

fēng zú ㄈㄥ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant
(2) plenty

Một số bài thơ có sử dụng