Có 1 kết quả:

Fēng dū

1/1

Fēng dū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengdu county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan