Có 1 kết quả:

Fēng dū xiàn

1/1

Fēng dū xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengdu county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan