Có 1 kết quả:

Fēng zhèn

1/1

Fēng zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Fengzhen city in Ulaanchab 烏蘭察布|乌兰察布[Wu1 lan2 cha2 bu4], Inner Mongolia