Có 1 kết quả:

Xiàng shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiangshan district of Guilin city 桂林市[Gui4 lin2 shi4], Guangxi