Có 1 kết quả:

xiàng hǎi bào

1/1

xiàng hǎi bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

elephant seal