Có 1 kết quả:

xiàng shēng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

onomatopoeia