Có 1 kết quả:

xiàng huà

1/1

xiàng huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) proper
(2) also written 像話|像话