Có 1 kết quả:

Xiàng bí shān

1/1

Xiàng bí shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Elephant trunk hill in Guilin