Có 1 kết quả:

háo xiá

1/1

háo xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brave and chivalrous