Có 1 kết quả:

háo qì

1/1

háo qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heroic spirit
(2) heroism