Có 1 kết quả:

háo qì gān yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. heroism reaching to the clouds (idiom)