Có 1 kết quả:

háo shēn

1/1

háo shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

local despot