Có 1 kết quả:

háo mài

1/1

háo mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bold
(2) open-minded
(3) heroic