Có 1 kết quả:

diāo pí

1/1

diāo pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mink fur