Có 1 kết quả:

máo yāo

1/1

máo yāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to bend over