Có 1 kết quả:

Māo wù zú

1/1

Māo wù zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Babuza, one of the indigenous peoples of Taiwan