Có 1 kết quả:

Bèi lì kǎ dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork
(2) Ballycotton, music band