Có 1 kết quả:

Bèi nǔ lì

1/1

Bèi nǔ lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bernoulli (Swiss mathematical family, including Johann (1667-1748) and Daniel (1700-1782))