Có 1 kết quả:

Bèi kǎ Gǔ dì ㄅㄟˋ ㄎㄚˇ ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bekaa Valley between Lebanon and Syria