Có 1 kết quả:

bèi sī

1/1

bèi sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bass (loanword)