Có 1 kết quả:

bèi tǎ

1/1

bèi tǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beta (Greek letter Ββ)