Có 1 kết quả:

bèi guǒ

1/1

bèi guǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bagel (loanword)