Có 1 kết quả:

bèi mǔ

1/1

bèi mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the bulb of the fritillary (Fritillaria thunbergii)