Có 1 kết quả:

Bèi ěr Hú

1/1

Bèi ěr Hú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Buir Lake of Inner Mongolia