Có 1 kết quả:

Bèi lú sī kē ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

Silvio Berlusconi (1936-), Italian media magnate and right-wing politician, prime minister of Italy 1994-1995, 2001-2006, 2008-2011