Có 1 kết quả:

Bèi Yù míng

1/1

Bèi Yù míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pei Ieoh Ming or I.M. Pei (1917-), famous Chinese-American architect