Có 1 kết quả:

bèi diāo

1/1

bèi diāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shell carving