Có 1 kết quả:

Bèi lǔ tè

1/1

Bèi lǔ tè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Beirut, capital of Lebanon