Có 1 kết quả:

cái lì

1/1

cái lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wealth and profit
(2) riches