Có 1 kết quả:

cái wù dà chén ㄘㄞˊ ㄨˋ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

finance minister