Có 1 kết quả:

gòng wán ㄍㄨㄥˋ ㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pork ball