Có 1 kết quả:

gòng pǐn

1/1

gòng pǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tribute