Có 1 kết quả:

gòng duō lā ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gondola (Venetian boat) (loanword)