Có 1 kết quả:

Gòng bù

1/1

Gòng bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kampot, town in Cambodia, capital of Kampot Province