Có 1 kết quả:

gòng wù

1/1

gòng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tribute

Một số bài thơ có sử dụng