Có 1 kết quả:

gòng fù

1/1

gòng fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tribute

Một số bài thơ có sử dụng