Có 1 kết quả:

pín gù nóng

1/1

pín gù nóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

poor peasants (in Marxism)