Có 1 kết quả:

huò wèn sān jiā bù chī kuī ㄏㄨㄛˋ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄅㄨˋ ㄔ ㄎㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 貨比三家不吃虧|货比三家不吃亏[huo4 bi3 san1 jia1 bu4 chi1 kui1]