Có 1 kết quả:

tān chī ㄊㄢ ㄔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gluttonous
(2) voracious